چهارشنبه, 1 اسفند 1397
  • EN
    /  2
نمایشگاه كتاب های تخصصی دانشگاه
۶۶۱۹
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
۱۱:۲۶:۱۵

Ratings Average :  ۴.۵۰ |  Ratings Submitted :  ۲

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد -کتابخانه مرکزی  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ، سومین نمایشگاه کتابهای
کاربردی و دانشگاهی را توسط انتشارات طحان برگزار میکند.
زمان : 97/7/14 تا  97/7/26


ساعات بازدید:  9 الی 16

مکان: محل دائمی نمایشگاه های فرهنگی واحد - جنب دانشکده علوم انسانی

 Back           Print Print      Send To Friends Send to friends     News Add Comment Add Comment
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0