شنبه, 4 خرداد 1398
  • EN
مسابقات تنیس روی میز كاركنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد شهر قدس یرگزار شد
۶۷۹۲
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
۱۴:۱۳:۳۲

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

مسابقات تنیس  روی میز کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد شهر قدس یرگزار شد

مسابقات تنیس روی میز کارکنان واستادان اعضای هیات علمی خواهران و برداران در دیماه سال جاری به میزبانی واحد شهر قدس برگزار گردید.

این مسابقات ابتدا در بخش برادران در تاریخ دوم وسوم دیماه ودر بخش خواهران در تاریخ چهارم وپنجم دیماه  با شرکت تیمهای اعزامی از واحدهای دانشگاهی استان تهران برگزار گردید

در بخش خواهران تیمهای شرکت کننده به نتایج زیر دست یافتند.

مقام اول تیمی شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین مقام دوم تیمی شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد ومقام سوم خواهران این دوره از مسابقات تنیس روی میز مشترکا به واحد شهر قدس و تهران مرکزی اختصاص یافت

در ادامه این مسابقات در بخش برادران مقام اول تیمی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس اختصاص یافت و تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن در جایگاه دوم ایستاد.

ومقام سوم مشترکا به واحداسلامشهروعلوم پزشکی  اختصاص یافت

 همچنین در بخش انفرادی در قسمت برادران اردشیر صادقی از واحد علوم وتحقیقات  مقام اول ، پیمان ابریفان از واحدشهر قدس مقام دوم و مقام سوم مشترکا به رامین مهدی نژاد از واحد تهران مرکز و شهرام خانزاده از واحد اسلامشهر اختصاص یافت در مسابقات تنیس خواهران در بخش انفرادی مقام اول را سمیه بخشی  از واحد ملاردکسب کرده  و مقام دوم به فرانک سهیلی نژاد از واحد ورامین اختصاص یافته و زهرا علی کائی به همراه شاداب شهسواری از واحد ورامین برسکوی سوم تکیه کردند.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0