سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398
  • EN
جدول برنامه زمانی اساتید مركز مشاوره روانشناختی دانشگاه‌های غرب استان تهران
۶۸۵۹
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ 
۱۲:۰:۷

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

ایام هفته

9-8

10-9

11-10

12-11

13-12

15-14

16-15

17-16

18-17

شنبه

دکتر بیوک تاجری

دکتر بیوک تاجری

دکتر بیوک تاجری

دکتر رضا رسولی شربیانی

دکتر رضا رسولی شربیانی

دکتر رضا رسولی

دکتر نیکومنش

دکتر نیکومنش

دکتر نیکومنش

دکتر آقاجانی

دکتر طهمورث آقاجانی

یکشنبه

-------

خانم جنت  میرانفاسی

خانم جنت میر انفاسی

خانم جنت میرانفاسی

خانم جنت میرانفاسی

خانم جنت میرانفاسی

-------

-------

-------

خانم میترا قاسمی

خانم میترا قاسمی

خانم میترا قاسمی

دوشنبه

دکتر محسن جدیدی

دکتر محسن جدیدی

دکتر محسن جدیدی

خانم حبیبه محمدی

خانم حبیبه محمدی

دکتر زهرا شایگان

خانم اشرف باباخانلو

خانم اشرف باباخانلو

خانم اشرف باباخانلو

دکتر شایگان

دکتر بهزاد شوقی

دکتر زهرا شایگان

دکتر زهرا شایگان

دکترزهرا  شایگان

دکتر بهزاد شوقی

خانم اشرف باباخانلو

سه شنبه

-------

-------

-------

-------

-------

دکتر حجت اله رفیعی شمس آبادی

دکتر حجت اله رفیعی شمس آبادی

خانم سیده رقیه بهشتی

خانم سیده رقیه بهشتی

چهارشنبه

-------

خانم فاطمه احمدی

خانم فاطمه احمدی

خانم فاطمه احمدی

خانم فاطمه احمدی

دکتر حجت اله رفیعی شمس آبادی

دکتر حجت اله رفیعی شمس آبادی

خانم سیده فاطمه حسنی

خانم سیده فاطمه حسنی

 

دانشجویان عزیز: برای استفاده از امکانات و خدمات مرکز مشاوره با کارشناسان این مرکز مستقر در طبقه دوم ساختمان ولایت مرکز مشاوره تماس حاصل نمائید.

تلفن:                      46896000     داخلی  7006مسئول مرکز مشاوره: خانم بهشتی


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0