دوشنبه, 27 خرداد 1398
  • EN
راه امام ،كلام امام “از كتاب « وصیت نامه امام خمینی (ره) »
مسابقه کتابخوانی "راه امام ،کلام امام “از کتاب « وصیت نامه امام خمینی (ره) » معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد شهرقدس
۶۹۷۲
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ 
۱۵:۲۳:۵۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

1- وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) با چه حدیثی آغاز می گردد و این حدیث از کیست؟

الف) حدیث غدیر از پیامبر اسلام(ص)                 ب) حدیث ثقلین از پیامبر اسلام(ص)

ج) حدیث انذار از حضرت علی(ع)                      د) حدیث منزلت از حضرت علی(ع)

2- حضرت امام در وصیت نامه سیاسی الهی خود خطاب به ملت ها و مسلمانان و مستضعفان جهان برای حرکتی جهانی به سوی چه چیزی توصیه نموده اند؟

الف) حرکت به سوی رشد علمی و صنعتی و دوری از مصرف گرایی                ب) تشکیل امت واحده اسلامی

ج) تشکیل کنوانسیون بین المللی مسلمانان                                            د) حرکت به سوی خودکفایی

3- ثقل اکبر و ثقل کبیر براساس وصیت نامه امام(ره)هر کدام به چه معنا می باشد؟

الف) عترت(ع)-قرآن کریم                                           ب) قرآن کریم-عترت(ع)

ج) پیامبر اکرم-اهل بیت (ع)                                        د) اهل بیت (ع)-پیامبر اکرم

4 از نظر امام ........... با مبانی اسلام عجین و در تعالیم آن متبلور و مندرج است

الف)سیاست         ب)دموکراسی              پ)دینداری             د)شریعت

5- حضرت امام معتقداند ............. از سرنوشت ساز ترین مسایل نظام سیاسی که با مشارکت مردم معنا میابد

الف)اداره کشور                 ب)سیاست کشور                   پ)اقتصاد کشور                   د)انتخابات

6- امام خمینی سران فاسد و مزدور کشور های اسلامی وابسته به دولت های استعماگر را چه می نامیدند؟

الف)جیره خوار و نفاق افکن          ب)خیانت کاران                       ج)تفرقه افکن ها                              د)هیچ کدام

7- امام خمینی (ره) کدام گروه از افراد را نور چشم خطاب می کند؟

الف) مستضعفان و محرومان                       ب)ملت ایران                   ج)افراد سالخورده                 د)جوانان

8- امام خمینی(ره) به چه گروهی توصیه می کند که قدر ملت را بدانید؟

الف)مجلس                    ب)دولت                ج)وزیران                 د)همه موارد

از نظر امام خمینی(ره) مغز متفکر جامعه کدام گروه هستند؟

الف)اقتصاد دانان             ب)ورزش کاران         ج)معلمان                   د)روحانیون و دانشگاهیان

9- از نظر امام خمینی (ره) اصلاح شدن کدام بخش کشور را اصلاح می کند؟

الف)دانشگاه                         ب)اقتصاد                           ج)ورزش                        د)هیچ کدام

10- امام در مورد دین و سیاست چه فرمودند؟
الف)دین و سیاست جدا نیست                                      ب)دین از علم جدا نیست
ج)دین از سیاست جدا است                                        د)سیاست اجتماعی و دین مساله فردی است

11- علوم مختلف از منظر امام خمینی در پرتو چه دینی پیشرفت می کند؟

الف)یهود             ب)اسلام                                      ج)مسیح                                د)هیچ کدام

12- امام خمینی تفرقه افکنی در کدام حوزه ها را مضر دانسته اند؟

الف)اقتصاد و فرهنگ                ب)حوزه و دانشگاه                        ج)مردم دولت            د)الف و ب

13- امام خمینی (ره) چه کسانی را به بازوان قدرتمند کشور و حافظان امنیت و آسایش مردم تشبیه کرده است؟

الف) حوزه های علمیه                 ب) مسئولان رسانه ملی              ج) نیروهای مسلح                    د) هیچ کدام

14- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟
الف)ملت ایران               ب)ملل جهان               ج)مظلومان جهان                         د)همه موارد

15- به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟
الف : فرهنگی                ب : سیاسی                       ج : اعتقادی               د: اجتماعی

16- امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟
الف)استقلال فرهنگی         ب)استقلال اجتماعی                     ج)استقلال فکری                    د)استقلال نظامی

17- از نظر امام بزرگترین جهاد معنوی چه است؟
الف)خدمت به خلق                       ب)نابودی مستکبران                          ج)جهاد                      د)پرداخت زکات

18-  وصیت امام به قوای مسلح چیست ؟
الف : عمل به وظیفه                                 ب : واردنشدن درهیچ حزب یاگروه

ج : هردومورد                                       د: حفظ وحدت

19- امام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟
الف : عدالت اقتصادی          ب : عدالت فردی                 ج : عدالت اجتماعی                  د: عدالت عینی

20- حضرت امام (ره) در بخش پایانی وصیت نامه ادعای چه کسانی را رد می کند؟

الف) کسانی که می گویند اعلامیه های ایشان را نوشته اند.                 

ب) کسانی  که معتقدند رفتن امام (ره) به پاریس با مشورت و نظر آنها بوده است.

ج) کسانی که خود را منتسب به ایشان میکنند و بیانات امام (ره) را تحریف می کنند.                     د) الف و ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانودگی:                                        نام سازمان/ اداره :                        

شماره دانشجویی:                                                 شماره تماس:

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

11

 

 

 

 

2

 

 

 

 

12

 

 

 

 

3

 

 

 

 

13

 

 

 

 

4

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5

 

 

 

 

15

 

 

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

7

 

 

 

 

17

 

 

 

 

8

 

 

 

 

18

 

 

 

 

9

 

 

 

 

19

 

 

 

 

10

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

پاسخنامه را تا تاریخ20/03/98 به ایمیل hamidmogtaderi@gmail.com ارسال نمائید یا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس ساختمان ولایت طبقه دوم اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی (آقای مرادی)تحویل دهید.

 

 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0