عنوان : قابل توجه دانشجویان دارای شرایط تخفیف شهریه
کد خبر : ۵۹۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 
ساعت : ۱۳:۳۰:۵۰
قابل توجه دانشجويان داراي شرايط تخفيف شهریه
دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی هستند، می توانند از96/07/15لغايت 96/08/15 با ارائه مدارک مربوطه به دفتر امور تخفیف واقع در طبقه دوم ساختمان ولايت مراجعه نمایند .                                          
لازم به ذکر است که به درخواست های تخفیف كه خارج از موعد مقررارائه شود، ترتيب اثري داده نخواهد شد.
نکات قابل توجه :
به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد .
با توجه به محدود بودن  سقف بودجه تخفيف شهريه،  دانشجوياني كه داراي شرايط مندرج در بخشنامه هستند وزودترنسبت به ارائه مدارك تخفيف اقدام نمايند، در اولويت قرار خواهند گرفت.


بازگشت           چاپ چاپ         
 
© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8