برنامه زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم 97-1396
۶۳۷۹
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ 
۹:۱۶:۵۰
 

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8