دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
آیین نامه ها

نقل و انتقالات

زمان نقل و انتقال دانشجویی در دانشگاه

طبق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، روند ارائه و بررسی درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان متقاضی مطابق با جداول زمانبندی ذیل خواهد بود.

 

تاریخ اعمال درخواست

تاریخ ثبت درخواست توسط دانشجو

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

نیمسال اول

15 / 4 / ...

15 / 5 / ...

نیمسال دوم

15 / 9 / ...

30 / 9 / ...

 

 

نحوه ثبت درخواست

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آیین نامه (قابل دانلود ازهمین صفحه) در زمان مقرر در سامانه مدیریت نقل و انتقال دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی(منادا) به آدرس اینترنتی  www.monada.iau.ir  ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام نماید تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.

 نکات قابل توجه

·        کلیه دانشجویان جهت انجام امور نقل و انتقال باید از طریق سامانه نقل و انتقال دانشجویی در زمان مقرر اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به واحدهای دانشگاهی مبدا ، مقصد و سازمان مرکزی نمی باشد.

.   ثبت درخواست میهمانی -انتقال دارای هزینه بررسی مدارک می باشد .  پس از ثبت درخواست و یا مخالفت با درخواست ، هزينه بررسي مسترد نخواهد شد .

 

·        انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط مندرج در آیین نامه و دایر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

·        انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یک بار در طول تحصیل امکان پذیر است(به غیر از ماده 12 شیوه نامه)

·        انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع است.

·         نقل و انتقال دانشجويان بدون آزمون ممنوع مي باشد(به استثناء متقاضيان ميهماني استفاده از بند1-1 ماده 1 ازدواج)

·        درخواست نقل و انتقال دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه پس از گذشت یک نیمسال از قبولی ضمن ثبت نام در واحد دانشگاهی مبدا امکان پذیر است . 

 .     نقل و انتقال دانشجویان واحدهای الکترونیکی ممنوع می باشد.

        انتقال و میهمان دانشجویان پژوهش محور ممنوع می باشد.

·        اخذ پایان نامه به صورت میهمان در واحد مقصد ممنوع می باشد.این بند ناظر به موارد قبل از ابلاغ این بخشنامه نمی باشد.

.      به دانشجویانی که پایان نامه خود را با داشتن مجوز میهمانی اخذ کرده اند و پروپوزال آنان در واحد مقصد تصویب شده است اعلام شود با بارگذاری تصویر تاییدیه پروپوزال نسبت به ثبت در خواست میهمانی خود در سامانه اقدام کنند.

.        ثبت درخواست براي دانشجويان دكتري تخصصي ممنوع مي باشدبه غیر از موارد 2-1،2-2، 10 و 12 شیوه نامه

. نقل و انتقال دانشجويان واحدهاي بين الملل و برون مرزي طبق آيين نامه ممنوع است.

امور نقل و انتقالات دانشجویی (خانم کوزه گر کالجی) آماده پاسخگویی به سوالات شما دانشجویان عزیز جهت آیین نامه جدید نقل و انتقالات  می باشد.

 

 

هزینه انتقال و میهمانی تمام دانشجویان متقاضی  بر اساس ماده 12 آیین نامه(جدول همترازی) به شرح  زیر می باشد.

هزینه انتقال:

هزینه انتقال دانشجویان در مقاطع کاردانی 6/000/000 ریال کارشناسی مبلغ 9/000/000 ریال،کارشناسی ارشد 15/000/000 میلیون ریال و دکتری حرفه ای 40/000/000 ریال می باشد که توسط واحد مبدا در زمان تسویه حساب اخذ می گردد.

هزینه میهمانی:

هزینه میهمانی برای هر نیمسال در مقاطع کاردانی 2/500/000 ریال، کارشناسی مبلغ 4/000/000 یال،کارشناسی ارشد 8/000/000 ریال و دکترای حرفه ای و تخصصی 15/000/000 ریال می باشد که به همراه شهریه ثابت توسط واحد مقصد اخذ و به حساب واحد مبدا واریز می گردد.


حوزه ریاست

دانشجویی

پژوهش و فناوری

آموزشی

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8

نسایت دندان پزشکی

مورش مجازی

کتاب

ژورنال پزشکی

طب هوا فضا

معده

نروده

مرکز تغذیه

هاضمه

اسناد دیجیتال

درمان

علوم پزشکی

دانش محور

کار زندگی

علم روز

دارو درمان

خدمت سربازی

سرباز نخبه

جذبه سرمایه

سفر داخلی

وبسایت

برتر

طراحی سایت

علوم پزشکی

دانش محور

کار زندگی

علم روز

دارو درمان

خدمت سربازی

سرباز نخبه

جذبه سرمایه

سفر داخلی

آژانس سفری

دانشگاه علوم پزشکی اجا

ارتودنسی

moai document