دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
شرایط و مدارک لازم

تخفیف شهریه

زمانبندی دریافت درخواست تخفیف شهریه دانشجویان

دانشجویانی که دارای شرایط استفاده از تخفیف شهریه دانشجویی می باشند ، می توانند در نیمسال اول سال تحصیلی از 15 مهر ماه تا 15 آبان ماه و در نیمسال دوم سال تحصیلی از 15 اسفند ماه تا 30 فروردین ماه با ارائه مدارک مربوطه به امور تخفیف شهریه دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان ولایت مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که درخواست های تخفیف خارج از موعد مقرر ، مورد پذیرش و اقدام قرار نخواهند گرفت.

نکات قابل توجه :

·         تخفیف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که در نیمسال جاری طبق مقررات آموزشی دانشگاه اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد کرده و امکان پرداخت کامل شهریه را نداشته باشند. به عبارت دیگر ، دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارند ، حتی در صورت داشتن شرایط ذکر شده ، مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود.

·         در صورت دارا بودن شرایط فوق ، هر دانشجو فقط مشمول یکی از تخفیفات مذکور خواهد شد و به عبارت دیگر اعمال دو تخفیف در یک نیمسال امکان پذیر نیست.

·         به دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهادها ، ارگانها و ... پرداخت می شود ، تخفیفی تعلق نمی گیرد.

·         به دانشجوی میهمان هیچ گونه تخفیف شهریه تعلق نمی گیرد.حوزه ریاست

دانشجویی

پژوهش و فناوری

آموزشی

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8