فرم هاپردیس علوم و تحقیقات شهرقدس

جهت مشاهده  نمرات و يا كارهاي ديگر از طريق منو دانشجويان

پرتال 1 و يا پرتال 2 اقدام نماييد


اطلاعیه :دانشجویان محترم پردیس علوم تحقیقات شهرقدس جهت دریافت  فرمها به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس مراجعه نمایند.

 

 

چارت

© ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰ (٢٠خط)
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211