اداره شاهد وامور ایثارگران
امور شاهد و ایثارگران

مدیر امور شاهد و ایثارگران : آقای ابوذر هاشمی
تحصیلات : کارشناس ارشد برق (قدرت)

شماره تماس : 02146896499

شماره تماس بنیاد شهید شهرستان قدس : 02146821030

رئیس بنیاد شهید شهرستان قدس : آقای ابراهیم ولایت


کارشناس آموزش : آقای پور ابراهیم 

کارشناس امور فرهنگی : آقای کعبی 

آدرس بنیاد شهید شهرستان قدس : میدان قدس  - بلوار 45 متری انقلاب جنب آتش نشانی

آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
حوزه ریاست

دانشجویی

پژوهش و فناوری

آموزشی

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8