آموزشی

 
دکتر آرش بغدادی

معاون آموزشی و دانشجویی

پردیس علوم وتحقیقات

 


© ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰ (٢٠خط)
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.29
V3.9.8.29

ajaums

ترمیم دندان

energy exploration

طراحی وب

snake