دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی : دکتر محمدرضا حصارکی

تحصیلات : دکتری تخصصی (Ph.D) زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :
m.r.hesaraki@gmail.com

حوزه ریاست

دانشجویی

پژوهش و فناوری

آموزشی

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8