دوشنبه, 2 مهر 1397
  • EN
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • حوزه فرهنگی
  • حوزه دانشجویی
  • بخشنامه های دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی
معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد

تحصیلات : دکتری تخصصی (Ph.D) علوم دامی


مرتبه علمی : دانشیار


پست الکترونیک :ebrahimiyazd@yahoo.com
   


بخشی از سوابق علمی و اجرایی 


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0