حوزه دانشجویی و فرهنگی
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • حوزه فرهنگی
  • حوزه دانشجویی
  • بخشنامه های دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی
معاون دانشجویی و فرهنگی : دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد

تحصیلات : دکتری تخصصی (Ph.D) علوم دامی


مرتبه علمی : دانشیار


پست الکترونیک :ebrahimiyazd@yahoo.com
   


بخشی از سوابق علمی و اجرایی 


حوزه ریاست

دانشجویی

پژوهش و فناوری

آموزشی

© 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
تهران، بزرگراه فتح، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر - کد پستی : 13115-37541
صندوق پستی: ۳۷۴−۳۷۵۴۱
تلفن تماس: ۴۶۸۹۶۰۰۰
ایمیل: info@qodsiau.ac.ir

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8