• ساعت : ۱۱:۵۵:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 
  • کد خبر : ۷۰۲۶
جدول زمانبندی مراجعه حضوری و انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقالی نیمسال اول 99-98

امتیاز :  ۴.۳۳ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    5.4.2.0
    V5.4.2.0