• ساعت : ۱۱:۰:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۰۷۱
زمانبدی حذف و اضافه نیمسال اول 99-98

به اطلاع دانشجویان  محترم می رساند  قبل از انجام حذف و اضافه نسبت به پرداخت بدهی خود از طریق پورتال اقدام نمایید  ضمنا حداکثر بدهی  مبلغ 6 میلیون ریال می باشد .

 

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0