• ساعت : ۱۰:۴۱:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ 
  • کد خبر : ۸۴۲۶
در صورت مشاهده هرگونه خطا و یا مغایرت در سامانه آموزشیار از طریق سامانه ذیل نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمایید. https://pasokh.iau.ac.ir/

دانشجوی محترم سلام
1- طبق جدول زمانبندی اقدام به اخذ واحد نموده و در غیراینصورت در زمان دیگری امکان انتخاب واحد فراهم خواهد شد.
2-نیاز به حضور دانشجو در دانشگاه نبوده و می توانید با پشتیبان یا سامانه پاسخگویی آموزشیار ارتباط برقرار کنید.

قابل توجه دانشجویان و اساتید محترم در صورت مشاهده هرگونه خطا و یا مغایرت در سامانه آموزشیار از طریق سامانه ذیل نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمایید.
https://pasokh.iau.ac.ir/

امتیاز :  ۲.۱۱ |  مجموع :  ۹

5.7.4.0
V5.7.4.0