• ساعت : ۱۰:۳۶:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ 
  • کد خبر : ۸۴۵۳
پرداخت شهریه

دانشجویان گرامی 
مبلغ پیش پرداخت شهریه حذف و اضافه بدین شرح است:  تمام بدهکاری(بدهکاری، بستانکاری گذشته+شهریه ثابت و متغیر ترم جاری)

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۴

5.7.4.0
V5.7.4.0