• ساعت : ۱۱:۴۳:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ 
  • کد خبر : ۸۵۲۲
برگزاری مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

5.7.4.0
V5.7.4.0