• ساعت : ۹:۳۰:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ 
  • کد خبر : ۸۵۴۴
رویداد ملی مجلسی شو

اشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می کند. اولین رویداد ملی مجلسی شو ، طرح ایده های دانشجویی و تشکیل اولین پارلمان تخصصی مجلس دانشجویی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

5.7.4.0
V5.7.4.0