• ساعت : ۱۳:۳۹:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ 
  • کد خبر : ۸۵۷۱
    /  2
شماره های تماس با كارشناسان واحد از تاریخ 21 فروردین الی 10اردیبهشت 1400

 

✅امور پژوهشی مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

دانشکده علوم انسانی:
(ارشد)آقای مولازاده۰۹۰۳۴۵۳۷۷۶۷
(دکتری)اقای شهرکی ۰۹۹۴۵۰۴۸۶۹۹

دانشکده علوم پایه:
(ارشد و دکتری)
آقای احسانی۰۹۳۸۳۰۶۲۰۱۶

دانشکده کشاورزی:
(ارشد و دکتری)
آقای شفایی٠٩٣٨٥٥٠٩٣٧١

دانشکده فنی و مهندسی:
(ارشد و دکتری)
آقای حق پرست۰۹۳۶۰۵۵۵۰۲۵

✅ستاد پژوهش:

(ارشد)
دانشجویان فنی، کشاورزی و علوم پایه
(خانم فیروزی۰۹۳۸۵۵۰۳۶۵۵)

(ارشد)
دانشجویان علوم انسانی
(آقای جلیلوند۰۹۱۹۸۰۰۲۶۷۸)

دانشجویان "دکتری"
(آقای نجفی۰۹۱۹۰۰۲۲۴۷۵)

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

6.0.8.0
V6.0.8.0