• ساعت : ۸:۴۵:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ 
  • کد خبر : ۷۰۶۱
مرکز مشاوره روانشناختی امین
باجه مشاوره
مشاوره با حضور مشاوران مرکز مشاوره امین دانشگاه با موضوعاتی با عنوان جلسه گروهی با والدین در خصوص شرایط جدید فرزندانشان به عنوان دانشجو، آگاهی بخشی از مشکلات و معضلات آسیب‌های اجتماعی، تاکید بر دسترس بودن والدین و دادن مسئولیت و استقلال مناسب سن دانشجویان، برگزار شد.

در این باجه ، مشاوره با حضور مشاوران مرکز مشاوره امین دانشگاه با موضوعاتی با عنوان جلسه گروهی با والدین در خصوص شرایط جدید فرزندانشان به عنوان دانشجو، آگاهی بخشی از مشکلات و معضلات آسیب‌های اجتماعی، تاکید بر دسترس بودن والدین و دادن مسئولیت و استقلال مناسب سن دانشجویان، برگزار شد. همچنین مشاوره‌های فردی در خصوص حل مساله انتقال دانشجویان از محلی به محل دیگر، انتخاب بین چندین رشته و توضیح درباره دفترچه آیین نامه پوشش دانشجویان صورت گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.2.0
    V5.4.2.0