پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 


خبرها
  • اخبار درون سازمانی
  • خبرهای تصویری
  • اخبار فرهنگی و ورزشی
  • اخبار مهم
  • گفتگوی ویژه


5.4.2.0
V5.4.2.0