پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه ریاست

  ریاست دانشگاه
   سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس:
  دکتر عبد الله قاسمی پیربلوطی
  رشته تحصیلی : گیاهان دارویی و معطر و علوم گیاهی
  مرتبه علمی : استاد پایه 21

  بخشی از سوابق تحصیلی و اجرایی 

  ghasemi955@yahoo.comپست الکترونیک   

   

   


   

   

   

   


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0