پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر عبدالله قاسمی پیر بلوطی

    رشته تحصیلی: گیاهان دارویی و معطر و علوم گیاهی

  مرتبه علمی: استاد پایه 21

   ghasemi955@yahoo.comپست الکترونیک: 

  بخشی از سوابق علمی و پژوهشی  


  5.4.2.0
  V5.4.2.0