پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر علیرضا روستا

  مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی

  مرتبه علمی : استادیار

  بخشی از سوابق علمی و پژوهشی

   


  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0