پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

  • حوزه فرهنگی
  • حوزه دانشجویی
  • بخشنامه های دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی :  دکتر علی رضا مظلوم رهنی
تحصیلات : دکترای حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :a.mazloom@qodsiau.ac.ir

بخشی از سوابق علمی و اجرایی 

 

 

 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0