پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • حوزه فرهنگی
  • حوزه دانشجویی
  • بخشنامه های دانشجوئی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی

معاون دانشجویی و فرهنگی :  دکتر علی رضا مظلوم رهنی


تحصیلات : دکترای حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :[email protected]

بخشی از سوابق علمی و اجرایی 
 

 

 

5.4.2.0
V5.4.2.0