رشته های مورد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مهر 1400

در کلیه مقاطع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

متقاضیان می توانند برای پیش ثبت نام در سایت www.azmoon.org  از طریق کافی نت ها اقدام نمایند.

 


رشته های مورد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی

اطلاعیه های مهم

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0