EN

AR

تسهیلات 20 میلیون تومان ازدواج با کارمزد 2%

دانشجویانی که از تاریخ 1400/07/01 به بعد ازدواج (عقد رسمی) نموده اند می توانند جهت استفاده از تسهیلات 20 میلیون تومانی ازدواج با کارمزد 2% ، بازپرداخت 36 ماهه بانک رسالت، در سایت ساجد (sajed.iau.ir)  ثبت نام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخشنامه شماره 50/64077 واقع در سایت اصلی واحد شهرقدس قسمت صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایید.