EN

AR

تسویه بدهی شهریه ی

قابل توجه دانشجویان گرامی
لطفا در خصوص تسویه بدهی شهریه ی خود پیش از درخواست و شروع فرایند فارغ التحصیلی و یا سایر درخواست های آموزشی اقدام نمایید.
دانشجوی گرامی برای انتخاب واحد نیمسال بهمن ماه ۱۴۰۰ لازم است ابتدا بدهی قبلی + شهریه ثابت + پیش پرداخت شهریه متغیر را قبل از شروع فرایند انتخاب واحد پرداخت نمایید.
با تشکر