EN

AR

پزشک و مشاور

کادر مرکز پزشکی و زمان حضور در واحد

دانشجویان عزیز می توانند جهت برخورداری از خدمات پزشک معتمد واحد به شرح ذیل به طبقه دوم ساختمان ولایت دفتر پزشک مراجعه نمایند.

دکتر محمد سروش

روزهای دو شنبه

از ساعت 13 لغایت 16

دکتر قاسم اسماعیلی

روزهای سه شنبه

از ساعت 13 لغایت 16

 کادر مرکز مشاوره و زمان حضور در واحد

دفتر مشاوره با حضور استادان مجرب در رشته های روانشناسی و معارف واقع در ساختمان ولایت آماده است در زمینه های مختلف شامل :
روانشناسی ، تحصیلی و شغلی ، مهارتهای ارتباطی ، کنترل خشم و افزایش اعتماد به نفس ، ازدواج و پاسخگویی به سوالات دینی و مذهبی و رفع شبهات دینی پذیرای شما دانشجویان گرامی می باشد.

مرکز مشاوره باید سه نقش اساسی را در محیط واحد ایفاد کند.

برجسته ترین این نقش ها ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی به دانشجویانی است که مشکلات تحصیلی  رشدی یا روانشناختی را تجربه می کنند و نیاز به توجه ویژه خاصی دارند  

دومین نقش پیشگیری است یعنی کمک رسانی به دانشجویان جهت شناسایی و یادگیری مهارت هایی که آنها را در دستیابی موفق به اهداف آموزشی و آرمان های زندگی یاری کند

نقش سوم شامل حمایت و تلاش در جهت ارتقای سلامت دانشجویان در محیط واحد است

اهداف مرکز مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی و ارتقای سطح بهداست و سلامت روان دانشگاهیان می باشد. در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از :

1) ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشگاهیان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازهای جامعه دانشجویی

2) راهنمای دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود و تصمیم گیری آگاهانه

3) راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج

4) افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

5) پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی – رفتاری و توسعه بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه و جامعه دانشگاهی

6) ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان.