EN

AR

درباره دانشکده

دانشکده علوم پایه در ضلع جنوب شرقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس واقع و در سازه ای به مساحت 4500 متر مربع ، در 3 طبقه ، حدود 3000 دانشجو در حال تحصیل دارد. فضای آموزشی این دانشکده شامل 28 کلاس درس، سایت خدمات آموزشی و سایت کامپیوتر دانشگاه می باشد.همچنین آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی و گیاهان دارویی، دفتر مجله نانوشیمی و سالن کنفرانس نیز در این دانشکده قرار دارد.گروه های آموزشی دانشکده متشکل از گروه شیمی (محض و کاربردی) ، بیوشیمی، زیست شناسی عمومی، علوم جانوری و زیست شناسی سلولی مولکولی (میکروبیولوژی) در مقاطع کارشناسی و شیمی آلی ،شیمی تجزیه ،نانوشیمی ،میکروبیولوژی ، فیزیولوژی جانوری ، فیزیولوژی گیاهی، بیوشیمی ، بیوشیمی گیاهی ، علوم سلولی و مولکولی و فیزیک – حالت جامد در مقاطع کارشناسی ارشد می باشد. ارائه کلیه دروس ریاضی و فیزیک برای تمامی رشته گرایشها در این دانشکده انجام می شود. این دانشکده در حال حاضر 35 عضو هیات علمی دارد که از این تعداد 1 عضو محترم هیات علمی با مرتبه استاد ،3 مدرس دانشیار ،20 مدرس استادیار ،9 مدرس دانشجوی دکترا و 2 مدرس مربی می باشند.

دکتر محسن شاه حسینی
رشته تحصیلی : ریاضی
مرتبه علمی :  استادیار
تلفن : 1224
پست الکترونیک : [email protected]
 بخشی از سوابق علمی و اجرایی